نمایشگاه تور (نما تور) Exhibition  Tour
  بانک اطلاعات نمایشگاه ، تور و سفر  Exhibition & Tour

 
تقویم نمایشگاههای داخلی و خارجی
تور چین تابستان ۹۶
ویزا چین
 

تور گوانجو 2017 تور نمایشگاه گوانجو بهار۹۶ - بلیط گوانگجو ماهان نمایشگاه چین گوانگجو - ویزا نمایشگاه گواگجو چین بهار CANTON 2017

10 شب / هوایی - هواپیمایی ماهان ایر
تهران » گوانگجو
11 روز و 10 شب
اتاق و صبحانه


تور نمایشگاه گوانگجو 2017 ( چین – کانتون )

تور یکصد و بیست و یکمین  نمایشگاه کانتون - چین 2017

بهار ۱۳۹۶ - نمایشگاه کانتون گوانجو

---------------------------------------------------


برای اطلاع از محصولات فازهای نمایشگاه گوانگجو محصولات فاز یک - محصولات فاز دو-محصولات فاز سه نمایشگاه کانتون چین به آخر پکیج ها مراجعه نمایید
 


پرواز مستقیم گوانگجو با ایرباس مدرن هواپیمایی ماهان ایر

پکیج فاز یک (1) نمایشگاه گوانگجو
15 -19 APRIL 2017

پکیج  تور فاز ۱ گوانجو بهار  ۹۶

گروه ۱ - 7 شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۳ فروردین ( 12 APRIL)
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۳۱ فروردین ( 20 APRIL)
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۹۴۰/۰۰۰  تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۰۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۲ - ۱۰ شب ( 2 شب شنزن + 5 شب گوانگجو )
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۳ فروردین ( 12 APRIL)
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۳۱ فروردین  ( 20 APRIL)
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP - CENTURY PAZA*4

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۰۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۳ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۳ فروردین ( 12 APRIL)
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۳۱ فروردین  ( 20 APRIL)
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو*5 DLX  DONG FANG

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۴ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۴ فروردین (13 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱ اردیبهشت (21 APRIL )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۳۰۰/۰۰۰  تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۵ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۴ فروردین (13 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱ اردیبهشت (21 APRIL )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو*5 DLX  DONG FANG

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۶۵۰/۰۰۰  تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

خدمات فاز ۱ تور نمایشگاه گوانگجو ۲۰۱۷:   پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان به گوانجو+ویزا انفرادی چین+اقامت در هتل ۴و۵وستاره با صبحانه+ ترانسفر فرودگاهی و بین شهری و نمایشگاهی+ راهنمای فارسی زبان+نقشه مترو + گشت با ناهار در پکیج های ترکیبی شنزن + بازدید از Window of the World

مدارک لازم جهت ویزا چین نمایشگاه گوانگجو کانتون فیر : اصل پاسپورت با حداقل ۷ماه اعتبار از زمان سفر + ۲ قطعه عکس رنگی ۶x۴


تلفن تماس : ۲۴ ۲۸ ۶۰ ۲۲ - ۰۲۱

موبایل : ۰۹۳۶۳۶۸۶۰۶۸
تلگرام : namatour@
پکیج فاز یک و دو (2+1 ) نمایشگاه گوانگجو
15 – 27 APRIL 2017

پکیج تور فاز ۱و ۲ ترکیبی گوانجو بهار ۹۶

گروه ۶ ترکیبی فاز یک و دو - 12 شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۴ فروردین  (13 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۶ اردیبهشت (26 APRIL  )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1+2 هر نفر در اتاق دو تخته ۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک+دو هر نفر در اتاق یک تخته ۹/۱۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۷ ترکیبی فاز یک و دو - 12 شب ( ۶ شب گوانگجو+ ۲شب شنزن+ ۴ شب گوانگجو)
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۴ فروردین  (13 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۶ اردیبهشت (26 APRIL  )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP +CENTUR PLAZA *4 

قیمت تور گوانگجو فاز1و2 هر نفر در اتاق دو تخته ۷/۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک و دو هر نفر در اتاق یک تخته ۹/۲۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۸ ترکیبی فاز یک و دو - 12 شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۴ فروردین  (13 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۶ اردیبهشت (26 APRIL  )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو DONG FANG *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 و2هر نفر در اتاق دو تخته ۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک و دو هر نفر در اتاق یک تخته ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۹ ترکیبی فاز یک و دو - 10 شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۷ فروردین  ( 16 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ اردیبهشت ( 28 OCT )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 و2 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک و دوهر نفر در اتاق یک تخته ۷/۷۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۱۰ ترکیبی فاز یک و دو - 10 شب ( ۳ شب گوانگجو+۲شب شنزن+ ۵شب گوانگجو )
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۷ فروردین  (16 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ اردیبهشت ( 27 APRIL )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP +CENTUR PLAZA *4  

قیمت تور گوانگجو فاز1و2 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۴۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک و دو هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۹۴۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۱۱ ترکیبی فاز یک و دو - 10 شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۷ فروردین  (16 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ اردیبهشت ( 27 APRIL )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو DONG FANG *5 DLX

قیمت تور گوانگجو فاز1و2هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک و دو هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

خدمات فاز۱و۲ تور نمایشگاه گوانگجو ۲۰۱۷:   پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان به گوانجو+ویزا انفرادی چین+اقامت در هتل ۴و۵وستاره با صبحانه+ ترانسفر فرودگاهی و بین شهری و نمایشگاهی+ راهنمای فارسی زبان+نقشه مترو + گشت با ناهار در پکیج های ترکیبی شنزن + بازدید از Window of the World

مدارک لازم جهت ویزا چین نمایشگاه گوانگجو کانتون فیر : اصل پاسپورت با حداقل ۷ماه اعتبار از زمان سفر + ۲ قطعه عکس رنگی ۶x۴


تلفن تماس : ۲۴ ۲۸ ۶۰ ۲۲ - ۰۲۱

موبایل : ۰۹۳۶۳۶۸۶۰۶۸
تلگرام : namatour@
پکیج فاز دو (فاز ۲) نمایشگاه گوانگجو
 23-27   APRIL 2017

 پکیج تور فاز۲  گوانجو بهار۹۶

گروه ۱۲ فاز دو - 7 شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۳۱ فروردین  ( 20 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۸ اردیبهشت ( 28 APRIL )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز2 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۶۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فازدو هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۱۳ فاز دو - 7 شب  (2شب شنزن+ 5 شب گوانگجو)
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۳۱ فروردین  ( 20 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۸ اردیبهشت ( 28 APRIL )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP +CENTURY PLAZA *4

قیمت تور گوانگجو فاز2 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۷۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز دو هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۱۴ فاز دو - 7 شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۳۱ فروردین  ( 20 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۸ اردیبهشت ( 28 APRIL )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو DONG FANG *5 DLX

قیمت تور گوانگجو فاز2هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۹۴۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز دو هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۴۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


خدمات فاز۲ تور نمایشگاه گوانگجو ۲۰۱۷:   پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان به گوانجو+ویزا انفرادی چین+اقامت در هتل ۴و۵وستاره با صبحانه+ ترانسفر فرودگاهی و بین شهری و نمایشگاهی+ راهنمای فارسی زبان+نقشه مترو + گشت با ناهار در پکیج های ترکیبی شنزن + بازدید از Window of the World

مدارک لازم جهت ویزا چین نمایشگاه گوانگجو کانتون فیر : اصل پاسپورت با حداقل ۷ماه اعتبار از زمان سفر + ۲ قطعه عکس رنگی ۶x۴


تلفن تماس : ۲۴ ۲۸ ۶۰ ۲۲ - ۰۲۱

موبایل : ۰۹۳۶۳۶۸۶۰۶۸
تلگرام : namatour@

پکیج فاز سه (3 ) نمایشگاه گوانگجو
MAY 2017  01-05

پکیج تور فاز ۳ گوانجو بهار ۹۶


گروه ۱۵ فاز سه - 7 شب  گوانگجو

تاریخ رفت پرواز گوانجو ۱۰ اردیبهشت  ( 30 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۸ اردیبهشت ( 08 MAY )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو
IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۰۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۱۶ فاز سه - 7 شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۱۰ اردیبهشت  ( 30 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۸ اردیبهشت ( 08 MAY )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو
DONG FANG *5 DLX

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


خدمات فاز۳ تور نمایشگاه گوانگجو ۲۰۱۷:   پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان به گوانجو+ویزا انفرادی چین+اقامت در هتل ۴و۵وستاره با صبحانه+ ترانسفر فرودگاهی و بین شهری و نمایشگاهی+ راهنمای فارسی زبان+نقشه مترو + گشت با ناهار در پکیج های ترکیبی شنزن + بازدید از Window of the World

مدارک لازم جهت ویزا چین نمایشگاه گوانگجو کانتون فیر : اصل پاسپورت با حداقل ۷ماه اعتبار از زمان سفر + ۲ قطعه عکس رنگی ۶x۴


تلفن تماس : ۲۴ ۲۸ ۶۰ ۲۲ - ۰۲۱

موبایل : ۰۹۳۶۳۶۸۶۰۶۸
تلگرام : namatour@توضیحات و راهنمای تور نمایشگاه گوانجو بهار ۹۶ :


کلاس پروازی پریمیوم کلاس ماهان با افزایش نرخ ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان به پکیج ها  در تاریخ های ذکر شده موجود است :
۱۲ به ۲۰ اپریل - ۱۳ به ۲۶ اپریل - ۱۶ به ۲۷ اپریل

کلاس پروازی بیزینس کلاس ماهان با افزایش نرخ ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان به پکیج ها  در تاریخ های ذکر شده موجود است :
  ۱۳ به ۲۱ اپریلثبت نام و رزرو تور نمایشگاه گوانگجو :
۱- پرداخت ۵۰ ٪ مبلغ هزینه تور در زمان ثبت نام
۲- در صورت درخواست ویزا فوری ۱۰ روز قبل از تاریخ پروازها ، مبلغ ۳۰دلار اضافه میگردد .

جهت کسب اطلاعات تور نمایشگاهی گوانجو 2017 با  سایت بانک اطلاعات نمایشگاه و تور « نما تور » مجری برگزاری تورنمایشگاه گوانجو تماس حاصل نماییدتلفن: 
24 28 60 22 -021 
 
  


 
تلفن همراه :  09363686068


آخرین اخبار نمایشگاه ها و برنامه های توریستی در کانال تلگرام و اینستاگرام سایت بانک اطلاعات نمایشگاه و تور « نما تور »

namatour@

 
ایمیل (پست الکترونیک):  info@ahangeparvaz.com&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


پکیج های سال های گذشته نمایشگاه چین - گوانگجو


پکیج ۲ فاز ۱ گوانجو پاییز ۹۴

7 شب گوانگجو 
تاریخ رفت گوانگجو 19 مهر ۹۴ (11OCT 2015)
تاریخ برگشت 27 مهر ۹۴ (19OCT 2015)
 
هتل های فاز یک نمایشگاه گوانگجو
  *STAR4


قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته 5/840/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته 6/840/000 تومان

قیمت بلیط تک پرواز ماهان 3/800/000 تومان


پکیج 3 فاز ۱ گوانجو پاییز ۹۴

5 شب گوانگجو +2 شب شینزن
 21مهر ماه 1394(13OCT2015)


تاریخ برگشت
29 مهرماه 1394
21OCT2015)  
 
هتل های فاز یک نمایشگاه گوانگجو
 4*STAR

Cavan Hotel  *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته 6/340/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته 7/440/000تومان

قیمت بلیط تک پرواز  ماهان ایر  4/800/000 تومانپکیج4 فاز ۱ گوانجو پاییز ۹۴

7 شب گوانگجو 
تاریخ رفت گوانگجو 21 مهر ۹۴ (13OCT 2015)
تاریخ برگشت 29 مهر ۹۴ (21OCT 2015)
 
هتل های فاز یک نمایشگاه گوانگجو
  *CAVAN5


قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته 6/640/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته 7/640/000تومان

قیمت بلیط تک پرواز ماهان 3/800/000 تومان
پکیج 5 فاز ۱ گوانجو پاییز ۹۴

5 شب گوانگجو +2 شب شنزن 
تاریخ رفت گوانگجو23 مهر ۹۴ (15OCT 2015)
تاریخ برگشت 1آبان  ۹۴ (23OCT 2015)
 
هتل های فاز یک نمایشگاه گوانگجو
  *STAR4
*CENTURY PLAZA 4

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته 6/340/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته 7/440/000 تومان

قیمت بلیط  تک پرواز ماهان 4/800/000 تومان
پکیج 6 فاز ۱ گوانجو پاییز ۹۴

5 شب گوانگجو +2 شب شینزن 
تاریخ رفت گوانگجو 23 مهر ۹۴ (15OCT 2015)
تاریخ برگشت 1 آبان ۹۴ (23OCT 2015)
 
هتل های فاز یک نمایشگاه گوانگجو
  5*CAVAN
CROWN PLAZA *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته 6/740/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته 7/840/000 تومان

قیمت بلیط تک پرواز ماهان 4/800/000 تومان

خدمات تور نمایشگاه گوانگجو 2015 پاییزه - فاز یک : پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان به گوانگجو-ویزا انفرادی چین-اقامت در هتل 5 ستاره با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی و بین شهری - ترانسفر نمایشگاهی گوانجو- راهنمای فارسی زبان - نقشه مترو - استقبال فرودگاهی - گشت با ناهار در شنزن - گشت بازدید شهری
-------------------------------------------------------------
پرواز مستقیم گوانگجو با ایرباس مدرن هواپیمایی ماهان ایر

-------------------------------------------------------------
پکیج فاز دو(2) نمایشگاه گوانگجو
پکیج ۱ فاز ۲ گوانجو پاییز ۹۴
۵ شب گوانگجو + ۲ شب شنزن
تاریخ رفت گوانگجو 28 مهر 94
( 20OCT 2015

تاریخ برگشت 6 آبان ۹۴
28OCT2015

 
هتل های فاز دو(2)  نمایشگاه گوانگجو
  CENTURY PLAZA* 5
STAR* 4

قیمت تور گوانگجو فاز2 هر نفر در اتاق دو تخته 5/440/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز دو هر نفر در اتاق یک تخته 6/440/000 تومان

قیمت بلیط تک پرواز ماهان ایر 3/600/000 تومان


پکیج ۲ فاز 2 گوانجو پاییز ۹۴

7 شب گوانگجو 
تاریخ رفت گوانگجو 30 مهر ۹۴ (22OCT 2015)
تاریخ برگشت 8 آبان ۹۴ (30OCT 2015)
 
هتل های فاز یک نمایشگاه گوانگجو
  CAVAN*5


قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته 5/340/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته 6/440/000 تومان

قیمت بلیط تک پرواز ماهان 3/600/000 تومان
خدمات تور نمایشگاه گوانگجو 2015 - فاز دو : پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان به گوانگجو-ویزا انفرادی چین-اقامت در هتل 5 ستاره با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی و بین شهری - ترانسفر نمایشگاهی گوانجو- راهنمای فارسی زبان - نقشه مترو - استقبال فرودگاهی - گشت با ناهار در شنزن - گشت بازدید شهری

-------------------------------------------------------------
پرواز مستقیم گوانگجو با ایرباس مدرن هواپیمایی ماهان ایر
-------------------------------------------------------------
پکیج فاز یک و دو (فاز 1و 2 ) نمایشگاه گوانگجو

پکیج ۱- فازهای یک و دو (فازهای۱و ۲ ) گوانجو پاییز۹۴

4 شب گوانگجو + ۲ شب شنزن + 4 شب گوانگجو

تاریخ رفت گوانگجو 23مهر ۹۴
15OCT 2015

تاریخ برگشت گوانجو 4آبان 94

 
هتل های فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو
4*STAR
CENTRY PLAZA* 4
STAR*4

قیمت تور گوانگجو فاز 1و2 هر نفر در اتاق دو تخته6/740/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز یک و دو هر نفر در اتاق یک تخته7/940/000 تومان

قیمت بلیط تک پرواز ماهان ایر 4/200/000 تومانپکیج 2- فازهای یک و دو (فازهای۱و ۲ ) گوانجو پاییز۹۴

4 شب گوانگجو + ۲ شب شنزن + 4 شب گوانگجو

تاریخ رفت گوانگجو 23مهر ۹۴
15OCT 2015

تاریخ برگشت گوانجو 4آبان 94
26 OCT 2015
 
هتل های فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو
5*CAVAN
CROWN PLAZA *5
CAVIN*5

قیمت تور گوانگجو فاز 1و2 هر نفر در اتاق دو تخته7/140/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز یک و دو هر نفر در اتاق یک تخته8/940/000  تومان

قیمت بلیط تک پرواز ماهان ایر 4/200/000 تومان


خدمات تور نمایشگاه گوانگجو 2015 - فاز یک و دو  : پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان به گوانگجو-ویزا انفرادی چین-اقامت در هتل 5 ستاره با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی و بین شهری - ترانسفر نمایشگاهی گوانجو- راهنمای فارسی زبان - نقشه مترو - استقبال فرودگاهی - گشت با ناهار در شنزن - گشت بازدید شهری

-------------------------------------------------------------
پرواز مستقیم گوانگجو با ایرباس مدرن هواپیمایی ماهان ایر
-------------------------------------------------------------
پکیج فاز سه (3)  نمایشگاه گوانگجو

پکیج ۱ - فاز سه (فاز۳ ) گوانجو پاییز ۹۴

 ۷ شب گوانگجو

تاریخ رفت فاز 3 گوانگجو 5آبان ۹۴(27OCT 2015)
تاریخ برگشت 13آبان  ۹۴ (04NOV 2015)
 
هتل های فاز سه نمایشگاه گوانگجو
Cavan  *5


قیمت تور گوانگجوفاز 3 هر نفر در اتاق دو تخته4/840/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته5/640/000 تومان

بلیط تک پرواز ماهان ایر 3/400/000 تومانپکیج 2 - فاز سه (فاز۳ ) گوانجو پاییز ۹۴

 ۷ شب گوانگجو

تاریخ رفت فاز 3 گوانگجو 7آبان ۹۴(29OCT 2015)
تاریخ برگشت 15آبان  ۹۴ (06NOV 2015)
 
هتل های فاز سه نمایشگاه گوانگجو
Cavan *5


قیمت تور گوانگجوفاز 3 هر نفر در اتاق دو تخته4/840/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته5/640/000 تومان

بلیط تک پرواز ماهان ایر 3/400/000 تومانخدمات تور نمایشگاه گوانگجو 2015 - فاز سه : پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان به گوانگجو-ویزا انفرادی چین-اقامت در هتل 5 ستاره با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی و بین شهری - ترانسفر نمایشگاهی گوانجو- راهنمای فارسی زبان - نقشه مترو - استقبال فرودگاهی - گشت با ناهار در شنزن - گشت بازدید شهری

برای اطلاع از محصولات عرضه شده در فاز 3سه (فاز3)  نمایشگاه گوانگجو ، اینجا را کلیک نمایید .جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره تور نمایشگاه های چین - نمایشگاه پاییزه گوانجو 2015
با سایت بانک اطلاعاتی سایت بانک اطلاعات نمایشگاه و تور « نما تور » نما تور تلفن 02180 58 63 22 - 021 و یا
در ایام تعطیل با شماره 09363686068 تماس حاصل نمایید

-------------------------------------------------------------------


نمایشگاه کانتون فر چین سالهای گذشته


تور نمایشگاه گوانگجو تور نمایشگاه کانتون 2013 

تور نمایشگاه گوانگجو پاییز 2013

تور نمایشگاه کانتون 2013

تاریخ رفت
تاریخ شمسی
درجه هتل
مدت اقامت
اتاق دو نفره
اتاق یک نفره
13 اکتبر 
21 مهر 92
۵*
5 شب گوانگجو
4/300/000+
 950 دلار
4/300/000
1300$
14 اکتبر

 22مهر ماه 92
4 & 5 *
5 شب گوانگجو +2شب شنزن+3 شب گوانگجو
4/300/000+
1150 دلار

4/300/000+
1590$

14اکتبر
22مهر ماه
۵*
 5 شب گوانگجو + 2 شب شنزن + 3 شب گوانگجو
4/300/000
13550$
4/300/000
2050$

تور گوانگجو تور نمایشگاه گوانگجو چین پاییزه نمایشگاه كانتون  پرواز قطری  پرواز 

خدمات تور گوانگجو شامل:
 
 
رزرو بلیط رفت و برگشت هواپیما از تهران به گوانگجو با قطر ایرویز  ،  اخذ ویزای گروهی چین ،  رزرو هتل گوانگجو و شب اقامت  در هتل  5 ستاره با صبحانه ،تور لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی ،ترانسفر روزانه به نمایشگاه + بیمه مسافرتی.  
   
مدارک مورد نياز تور گوانگجو:

اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ حرکت ، دو قطعه عکس تمام رخ رنگی 3*6، مشخصات فردی ( آدرس ، تلفن ، شغل).
 
 
هزینه نفر سوم با تخت اضافه معادل هر نفر در اتاق دبل میباشد.
 
 
در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری این آژانس هیچ گونه تعهدی را در صدور روادید نخواهد داشت و مبلغ پرداختی به سفارت عینا دریافت میگردد.  
 
جهت ثبت نام تور گوانگجو و یا دریافت اطلاعات بیشتر از نمایشگاه گوانگجو با شماره 80 58 63 22 - 021  سایت بانک اطلاعاتی سایت بانک اطلاعات نمایشگاه و تور « نما تور » نما تور خانمه ها طایفه و احمدی تماس حاصل فرمائید .
 
 
 
محصولات نمایشگاه گوانگجو پاییز 92
 
 
 
یکصدو چهاردهمین نمایشگاه پائیزه گوانگجو در 3 فاز از مورخ  15 OCT الی 04NOV در شهر گوانگجو چین برگزار میگردد .برای کسب اطلاع از لیست محصولات ارائه شده در فازهای مختلف بر روی گزینه های ذیل کلیک نمایید .
 
 
 
 
 
 
 

تور نمایشگاه گوانگجو چین

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سایت بانک اطلاعات نمایشگاه و تور « نما تور » برگزار کننده تور نمایشگاه گوانگجو 2013 چین کانتون برگزار میکند :

 

خدمات تور نمایشگاه چین گوانگجو : پرواز هواپیمایی قطر ایرویز + اقامت در هتل با صبحانه+ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی +ویزا گروهی چین ( در صورت تمایل ویزا انفرادی نیز جهت مسافرین اقدام میگردد) + راهنمای فارسی زبان + بیمه مسافرتی گروهی

 

برنامه تور فاز یک نمایشگاه گوانگجو :

( 5 شب گوانگجو )

هتل 5 ستاره DONG FANG 5*  هر نفر در اتاق دوتخته 000/300/4  تومان + 950 دلار

هتل 5 ستاره DONG FANG 5*  هر نفر در اتاق یک تخته 000/300/4  تومان + 1300 دلار

 

برنامه پروازی قطر برای نمایشگاه گوانگجو فاز یک کانتون :

تهران دوحه ساعت 21:35 مورخ 13 اکتبر   ورود به دوحه ساعت 23:10

دوحه گوانگجو ساعت 02:30 مورخ 14 اکتبر   ورود به گوانگجو ساعت 15:35

 

گوانگجو دوحه ساعت 00:55  مورخ 20 اکتبر  ورود به دوحه ساعت 04:20

دوحه تهران ساعت 18:00 مورخ 20 اکتبر   ورود به تهران ساعت 20:35

 

 

برنامه تور فاز یک و 2 نمایشگاه گوانگجو چین 2013 :

(5 شب گوانگجو + 2 شب شنزن + 3 شب گوانگجو )

هتل 4 ستاره YUNLI OR YUTONG 4* در گوانگجو +هتل 5ستاره SUNSHINE 5* در شنزن

هر نفر در اتاق دوتخته 000/300/4 تومان + 1150  دلار

هر نفر در اتاق یک تخته 000/300/4 تومان + 1590  دلار

هتل 5 ستاره DONG FANG 5* در گوانگجو + هتل 5 ستاره SUNSHINE 5* در شنزن

هر نفر در اتاق دو تخته 000/300/4 تومان + 1350  دلار

هر نفر در اتاق یک تخته 000/300/4 تومان + 2050  دلار

 

 

ویزا چین جهت نمایشگاه گوانگجو :

ویزا انفرادی چین هر نفر 135 دلار

ویزا گروهی چین هر نفر 95 دلار

مدارک لازم جهت ویزا چین : 2 قطعه عکس 3.5 در 5 + اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار از زمان سفر + هزینه ویزا

 

محصولات ارائه شده در فاز یک نمایشگاه گوانگجو پاییز 2013 بشرح زیر میباشد : ماشین آلات و تجهیزات – وسایل نقلیه و قطعات – دوچرخه و موتور سیکلت و لوازم یدکی – آهن آلات و فلزات ابزار و یراق – مواد شیمیایی – لوازم الکترونیکی – لوازم منزل – کامپیوتر و لوازم جانبی – تجهیزات روشنایی – ماشین آلات ساختمانی – مصالح ساختمانی – دکوراسیون – وسایل بهداشتی

 

محصولات ارائه شده در فاز دو نمایشگاه گوانگجو پاییز 2013 بشرح زیر میباشد : سرامیک – لوازم آشپزخانه – مبلمان منزل – وسائل تزئینی – مبلمان اداری – محصولات آرایشی و بهداشتی – عینک و ساعت – اسباب بازی – جواهر آلات – محصولات باغی – محصولات بافتنی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تور نمایشگاه کانتون 2013 گوانگجو با سایت بانک اطلاعاتی سایت بانک اطلاعات نمایشگاه و تور « نما تور » نما تور خانم  طایفه  تماس حاصل نمایید

تلفن های تماس 02180 58 63 22 - 021

فاکس 02122008860

info@ahangeparvaz.com          www.ahangeparvaz.com

 

 

تاریخ برگزاری نمایشگاه گوانگجو پاییز 2013  فاز 1  از 15 الی 19 اکتبر 2013

تاریخ برگزاری نمایشگاه گوانگجو پاییز 2013  فاز 2  از 23 الی 27 اکتبر 2013

تاریخ برگزاری نمایشگاه گوانگجو پاییز 2013  فاز 3 از 31 اکتبر  الی 4 نوامبر 2013

 

کلمات مرتبط :نمایشگاه گوانجو 2017|تاریخ نمایشگاه گوانجو|فازهای نمایشگاه گوانجو 2017|تور نمایشگاه گوانجو|نمایشگاه چین 2017|تاریخ نمایشگاه گوانجو 2017|تقویم نمایشگاه گوانگجو |نمایشگاههای چین شانگهای|تقویم نمایشگاه چین2016|فازهای نمایشگاه گوانگجو 2016|تور نمایشگاه گوانجو|تور گوانجو ارزان|تور گوانجو95|بلیط گوانجو|تور نمایشگاه گوانگجو|تاریخ برگزاری نمایشگاه گوانجو|تاریخ شروع نمایشگاه گوانجو|تاریخ فازهای گوانجو|تاریخ فاز1نمایشگاه گوانجو|رزرو تور گوانجو|خرید تور گوانجو|رزرو بلیط گوانجو|خرید بلیط گوانجو|رزرو بلیط هواپیما گوانجو|پرواز مستقیم گوانجو|پرواز ماهان گوانجو|تور ارزان گوانگجو|ارزانترین تور گوانگجو|تورهای ارزان گوانجو|تور لحظه آخری چین|ارزانترین تور چین|قیمت تور گوانجو|تور گوانجو 95|بلیط گوانجو|بلیط گوانجو ماهان|بلیط گوانجو چین|نرخ بلیت هواپیما چین|نرخ بلیط خارجی چین پکن گوانگ ژو(گوانگجو) شانگهای قیمت بلیط چین بلیط هواپیما پکن |خرید بلیط هواپیما گوانگجو|جستجوی بلیط ارزان قیمت|گوانجو خرید بلیط چارتر گوانج با بهترین قیمت بلیط هواپیما و رزرو بلیط هواپیما ماهان|فول چارتر پرواز ماهان گوانجو|خرید آنلاین و اینترنتی بلیط گوانجو با پرواز ماهان|بلیت گوانجو|بلیط هواپیما گوانجو ارزان|بلیط چارتر گوانجو|بلیط چین ارزان|قیمت بلیط|تور نمایشگاه گوانگجو|ویزا چین|نمایشگاه کانتون بهار96|تور نمایشگاه کانتون چین|ویزا چین برای نمایشگاه گوانجو|ویزا گروهی چین|ویزا توریستی چین|ویزا انفرادی چین|مدارک ویزا چین|زمان برگزاری نمایشگاه گوانجو| تاریخ برگزاری نمایشگاه گوانجو|رزرو هتل در گوانجو|بلیط گوانگجو ارزان قیمت|قیمت تور گوانجو بهار 96|قیمت هتل گوانگجو بهار 96|قیمت پرواز مستقیم گوانگجو|رزرو بلیط گوانگجو|بلیط ارزان گوانگجو|محصولات فاز یک نمایشگاه گوانگجو|محصولات فاز دو نمایشگاه گوانجو|محصولات فاز سه نمایشگاه گوانجو|پرواز مستقیم گوانگجو|بلیط ماهان گوانجو|بهترین قیمت بلیط گوانگجو|تور ارزان نمایشگاه گوانگجو|تور کامل فاز یک نمایشگاه چین گوانگجو|تور فاز 2 نمایشگاه گوانگجو پرواز ماهان|تور فاز 3 نمایشگاه گوانگجو پرواز ماهان ایر|بهترین مسیر پروازی گوانجو با پرواز ماهان ایر|مدارک ویزا چین نمایشگاه کانتون فر|قیمت ارزان ویزا چین|بلیط ویزا چین ارزان قیمت|بهترین نرخ ویزا چین|مجری تورهای نمایشگاهی چین|قیمت ارزان ویزا انفرادی چین|ویزا چین ویژه نمایشگاه گوانگجو 96|قیمت ارزان ویزا گروهی چین نمایشگاه گوانگجو  بهار 96|تور گوانجو|تور نمایشگاه گوانجو|تور چین|تور ارزان چین|تور ارزان نمایشگاه چین|تور ارزان نمایشگاه کانتون|تور چین  بهار 96|مجری تخصی اخذ ویزا چین|آدرس سفارت چین|فرم سفارت چین|مدارک لازم جهت ویزا چین|اطلاعات مسافرتی چین|قیمت ویزا چین|هزینه ویزا چین|بلیط ویزا ارزان چین|بلیط ویزا ارزان گوانگجو|اطلاعات نمایشگاه گوانگجو|تور چین نمایشگاه گوانگجو|دسته بندی محصولات نمایشگاه گوانگجو|فازهای نمایشگاه گوانگجو|نمایشگاه کانتون چین|اطلاعات ویزا چین|همه چی در مورد چین|ارزانترین قیمت ویزا چین|بهترین خدمات تور چین|خدمات تور نمایشگاهی چین|مجری برگزاری تورهای نمایشگاهی چین|ویزا نمایشگاه گوانجو|مناسبترین ویزا قیمت بلیط چین|قیمت بلیط امارات گوانجو چین|قیمت بلیط قطری گوانگجوچین|قیمت بلیط ماهان گوانگجو چین|بهترین مسیر مستقیم گوانجو چین|رزرو بلیط گوانجو|رزرو بلیط امارات گوانگجو چین|رزرو بلیط ماهان گوانگجو چین|بلیط ارزان ماهان گوانگجو|قیمت ارزان ماهان ایر گوانجو|پرواز مستقیم گوانگجو چین|ارزانترین پرواز گوانجو چین|ارزانترین نرخ بلیط هواپیما گوانجو چین |خرید بلیط ارزان گوانگجو چین|تور گوانجو|تور گوانجو  بهار ۹۶|تور نمایشگاه گوانجو|تور نمایشگاه کانتون|تور نمایشگاه کانتون ۲۰۱۷|تور نمایشگاه گوانگجو چین|تور نمایشگاه کانتون چین|قیمت بلیط گوانجو|قیمت تور گوانگجو|قیمت تورنمایشگاه گوانگجو|قیمت تور نمایشگاه کانتون|قیمت ویزا چین|قیمت یزا چین نمایشگاه گوانجو|قیمت ویزا نمایشگاه گوانجو|مدارک ویزا نمایشگاه گوانجو|مدارک ویزا چین|ارزانترین قیمت ویزا چین|مرکز صدور ویزا چین|سفارت چین|رزرو هتل گوانگجو|رزرو هتل چین|رزرو هتل نمایشگاه گوانگجو|رزرو بلیط گوانجو|مجری تور نمایشگاه گوانگجو|محصولات نمایشگاه گوانگجو|محصولات فازهای نمایشگاه گوانگجو|محصولات نمایشگاه کانتون|محصولات فازهای مختلف کانتون|محصولات فاز 1 گوانگجو کانتون|محصولات فاز 2 گوانگجو کانتون|محصولات فاز 3 گوانگجو کانتون|مجری تور نمایشگاه گوانجو|تور نمایشگاه گوانجو|تور نمایشگاه چین گوانگجو اپریل 2017|تور نمایشگاه چین گوانگجو April ۲۰۱۷|تور گوانگجو فاز ۱|تور گوانگجو فاز ۲|تور گوانگجو فاز ۳|قیمت بلیط گوانجو ماهان|قیمت بلیط چین ماهان|قیمت بلیط چین گوانگجو|قیمت بلیط چین با پرواز ماهان|قیمت بلیط هواپیمایی ماهان به چین|قیمت بلیط هواپیما ماهان به چین|قیمت بلیط ماهان به چین|قیمت بلیط چین با پرواز ماهان|قیمت بلیط گوانگجو چین|canton fair 2017|ghuanghzou fair 2017|نمایشگاه گوانگجو|تور نمایشگاه گوانجو|نمایشگاه چین شانگهای|نمایشگاه گوانگجو ۲۰۱۷|تاریخ نمایشگاه چین 2017|تاریخ نمایشگاه گوانگجو 2017|فازهای نمایشگاه گوانگجو 2017|نمایشگاه گوانگجو چین 2017|بلیط هواپیما گوانجو|بلیط هواپیما تهران گوانگجو|قیمت بلیط هواپیما گوانگجو|خرید بلیط هواپیما گوانگجو|اطلاعات نمایشگاه گوانگجو چین|اطلاعات نمایشگاه گوانجو|تور نمایشگاه کانتون چین|تور نمایشگاه کانتون|تور نمایشگاه کانتون ۲۰۱۷|نمایشگاه کانتون فیر پاییز ۲۰۱۷|تقویم نمایشگاه گوانجو 2017|همه چیز دربارده نمایشگاه گوانجو|مرکز جامع اطلاعات نمایشگاه چین گوانگجو|قیمت بلیط گوانجو ماهان|پرواز تهران گوانجو|قیمت بلیط چارتر چین|قیمت بلیط هواپیما تهران گوانجو ماهان|قیمت بلیط چین|قیمت بلیط رفت و برگشت چین|تور گوانجو|بلیط چین ارزان|

 


خدماتی که در تور ارائه می شوند
خدمات تور نمایشگاه گوانجو بهار ۹۶ شامل:بلیط هواپیما ماهان ایر مستقیم به گوانجو+اقامت در هتل ۴ و ۵ ستاره باصبحانه+گشت شهری گوانجو+ویزا عادی چین+ترانسفر فرودگاهی+ترانسفر نمایشگاهی گوانجو+راهنمای فارسی زبان+بیمه مسافرتی
تاریخهای برگزاری
رديف تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت قیمت از ظرفیت باقیمانده مهلت رزرو  ارسال پیام
* (تکمیل گزینه های ستاره دار الزامی می باشد.)
جنسیت*
نام *
ایمیل*
تلفن*
موضوع*
پيام*
 
تاريخ انتشار سه شنبه 26 ارديبهشت 1396
تعداد بازدید 27606
کلید واژگان |تور نمایشگاه کانتون|تور گوانجو2017|تور نمایشگاه گوانگجوفاز۱و۲و۳


 
 
تورهای مشابه
  • نمایشگاه EMO هانوفر نمایشگاه پیشرو صنعت جوشکاری در دنیا میباشد و معتبرترین نمایشگاه صنعت جوشکاری جهانی ...
  • بزرگترین و مهم ترین رویداد آسیا برای صنعت ساخت و ساز است.
  • The Premiere Exhibitions and Conferences for the International Tissue Industry سپتامبر 2016 Istanbul, Turkey
  • AYMOD 26-29 SEPT
  • اکتبر 2016
  • WOOD PROCESSING MACHINERY 2016
  • 22-26 Oct 2016
  • Yapi - Turkeybuild Ankara 20 - 23 October 2016 Yapi - Turkeybuild Izmir 03 - 06 November 2016
  • 13-16 اکتبر 2016
  • Bursa Agriculture Bursa TURKEY 2016 12. - 16. October 2016

 
 
تبلیغات