نمایشگاه تور (نما تور) Exhibition  Tour
  بانک اطلاعات نمایشگاه ، تور و سفر  Exhibition & Tour

 
تقویم نمایشگاههای داخلی و خارجی
تور چین تابستان ۹۶
ویزا چین
 

تور پوکت زمستان95 تور ۷ شب پوکت پرواز ماهان

 سایت بانک اطلاعات تقویم و تور نمایشگاهی و توریستی «نمایشگاه تور» نما تور


سایت اطلاعات تور و نمایشگاه
«نمایشگاه تور» نما تور


تور تایلند زمستان 95

تور پوکت زمستان 95

 

     تور 7 شب پوکت زمستان 95

تور پوکت با پرواز ماهان مستقیم تایلندخدمات تور پوکت : بلیط هواپیما ماهان+ 7شب اقامت در هتل با صبحانه+ ترانسفر فرودگاهی+بلیط داخلی بانکوک پوکت+ ویزا تایلند+راهنما+سیم کارت+ راهنمای فارسی زبان +بیمه مسافرتیقیمت تور ۷ شب پوکت با پرواز ماهان هتل ۳ ستاره APK RESORT پوکت


قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۲/۵۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۳/۱۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ----------------

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۲/۲۴۹/۰۰۰ تومان

 

هتل ۳ ستاره IDEE HOTEL پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۲/۶۴۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۳/۲۹۷/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ----------------

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۲/۲۹۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 3 ستاره  ROYAL CROWN پوکت

 قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۲/۶۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۳/۳۷۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۲/۵۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۲/۲۹۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 3 ستاره  EASTIN EASY  پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۲/۹۱۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۳/۷۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ----------------

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۲/۳۹۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 3 ستاره تاپ  IBIS PATONG پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۳/۱۵۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۴/۲۶۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۳/۰۳۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۲/۵۳۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 4 ستاره  ASHLEE PLAZA پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۲/۸۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۳/۷۴۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۲/۷۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۲/۵۳۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 4 ستاره  ASHLEE HUB پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۲/۹۸۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۳/۸۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۲/۸۷۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۲/۵۳۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 4 ستاره  HAYAT PALACE پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۳/۱۶۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۴/۲۷۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۳/۰۴۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۲/۵۳۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 4 ستاره  ROYAL PARADIS پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۳/۲۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۴/۵۴۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۳/۱۸۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۲/۵۹۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 4 ستاره  MERCURE پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۳/۳۸۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۴/۷۱۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۳/۲۶۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۲/۶۴۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 4 ستاره  THE CHARM پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۳/۴۲۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۴/۷۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۳/۳۰۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۲/۶۴۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 4 ستاره تاپ   CENTRA BLUE MARINE پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۳/۵۲۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۴/۹۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۳/۴۴۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۲/۶۹۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 4 ستاره  SWISSHOTEL RESORT پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۳/۶۱۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۵/۱۸۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۳/۴۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۲/۷۴۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 4 ستاره  DUANGIT پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۳/۶۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۵/۲۷۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۳/۵۴۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۲/۷۹۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 4 ستاره  NOVOTEL پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۳/۶۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۵/۲۷۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۳/۵۴۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۲/۷۹۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 4 ستاره  HOLIDAY INN پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۳۳۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۵۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۴/۱۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۳/۰۹۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 4 ستاره  AMARI PHUKET پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۸۲۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۵۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۴/۶۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۳/۳۴۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 5 ستاره  SWISS OTEL KAMALA پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۳/۵۴۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۵/۰۲۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۳/۳۷۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۲/۶۹۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 5 ستاره  GRAND MERCURE پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۳/۸۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۵/۷۱۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۳/۷۷۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۲/۸۹۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 5 ستاره  MELLENIUM RESORT پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۰۴۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۵/۹۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۳/۸۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۲/۹۹۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 5 ستاره  MARRIOT RESORT پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۷۵۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۴۳۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۴/۲۶۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۳/۳۴۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 5 ستاره  MOVENPICK پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۹۳۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۷۷۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۴/۷۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۳/۳۹۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 5 ستاره  HYATT REGENCY پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۹۳۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۷۷۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۴/۷۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت
۳/۳۹۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 5 ستاره  DUSIT THANI پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۹۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۹/۹۲۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۵/۸۶۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۳/۹۴۹/۰۰۰ تومان

 

هتل 5 ستاره  CENTRA GRAND BEACH پوکت

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۱۹۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت هر نفر در اتاق یک تخته ۱۰/۲۷۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۱۲ سال با تخت ۶/۰۷۹/۰۰۰ تومان

قیمت تور پوکت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۳/۹۹۹/۰۰۰ توماننرخ کودک زیر ۲ سال ۳۹۵/۰۰۰ تومان میباشد

-----------------------------------------------------------------------------------------

مدارک ویزا تایلند : اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار از تاریخ پرواز+یک قطعه عکس تمام رنگی ۴*۳ +کپی کارت ملی و شناسنامه +پرینت گردش یکماهه حساب بانکی + مشخصات فردی

توضیحات تور پوکت زمستان ۹۵:
۱- نرخ بلیط بر اساس نرخ بلیط چارتر ماهان تایلند میباشد و در صورت افزایش نرخ به قیمت ها افزوده میگردد .
۲-در صورت افزایش نرخ بلیط داخلی بانکوک به پوکت به نرخ های فوق افزوده میگردد .
۳- مبلغ ۵۰ درصد تور هنگام عقد قرارداد دریافت میگردد .


-----------------------------------
جهت ثبت نام تور پوکت زمستان ۹۵
مجری آژانس کیهان راه
تلفن : 24 28 60 22 021

-----------------------------------


تورهای تایلند زمستان 95 در سایت بانک اطلاعاتی سایت بانک اطلاعات نمایشگاه و تور « نما تور »

نما تور مجری معرفی تور پوکت زمستان 95

INFO@ahangeparvaz.com                  www.ahangeparvaz.com


----------------------------------------------------------------------------------------

کلمات جستجو:|تور پوکت|تور فوکت|تور تایلند|قیمت تور پوکت|تور پوکت ارزان قیمت|رزرو بلیط پوکت|رزرو هتل در پوکت|بهترین هتل پوکت|هتل های ۵ ستاره پوکت|هتل های ۴ ستاره پوکت|هتل های ساحلی پوکت|تور پوکت زمستان 95|مجری مستقیم تور پوکت|تور پوکت 95|تور پوکت ارزان|تور پوکت پاتایا|تور پوکت و بانکوک|تور پوکت مهر 95|تور پوکت شهریور 95|تور پوکت نوروز96|ویزا تایلند|ویزا پوکت|آب و هوای پوکت|جاذبه های پوکت|دیدنیهای پوکت|

خدماتی که در تور ارائه می شوند
خدمات تور پوکت تایلند زمستان 95 شامل بلیط هواپیما ماهان مستقیم تایلند ارزان قیمت + رزرو هتل در پوکت با ارزانترین قیمت ۷ شب و ۸ روز + ویزا تایلند + ترانسفر فرودگاهی + راهنمای محلی + بیمه مسافرتی + گشت شهری پوکت + سیم کارت تایلند
ارسال پیام
* (تکمیل گزینه های ستاره دار الزامی می باشد.)
جنسیت*
نام *
ایمیل*
تلفن*
موضوع*
پيام*
 
تاريخ انتشار یکشنبه 21 خرداد 1396
تعداد بازدید 3470
کلید واژگان |تور پوکت زمستان95|تور۷شب پوکت زمستان۹۵|پرواز مستقیم پوکت |


 
 
تورهای مشابه
  • تور ۴ شب کوالا + ۳ شب لنکاوی + ۲ شب پینانگ نوروز 96 با پرواز ...
  • تور 7شب و 8 روز پکن نوروز 1395
  • 9شب و 10 روز +پرواز ترکیش ایر
  • تور اتریش ایتالیا نوروز 95 تور نوروز ۲ شب وین ۳ شب رم ۳ شب ونیز ...
  • تور مراکش نوروز 96 تور یک هغته ای مراکش کازابلانکا با هتل های لوکس ۴ و ...
  • تور بانکوک پاتایا نوروز 96،تور۴ شب بانکوک+۳ شب پاتایا نوروز ۹۶ ، تور ارزان بانکوک پاتایا ...
  • تور پاتایا نوروز 96 تور ۷ شب پاتایا نوروز ۹۶ تور پاتایا ارزان قیمت نوروز 96 ...
  • تور بانکوک پوکت نوروز 96 ، تور تایلند نوروز 96 ،تور ۴ شب بانکوک ۳ شب ...
  • تور آفریقای جنوبی نوروز 95 با برنامه های متنوع در ژوهانسبورگ، پارک جنگلی ، شان سیتی ...
  • تور اطریش اسپانیا جزایر قناری نوروز95 اخذ ویزا شینگین رزرواسیون هتل ۴ ستاره وین و ۵ ...

 
 
تبلیغات